Menu
Obec Nemecká
Obec Nemecká

Starosta obce

Branislav Čižmárik

  • Vo funkcii starostu: od roku 2014
  • Volebné obdobie: tretie

Adresa: 

Obecný úrad Nemecká
Hronská 37, 976 97 Nemecká

Kontakt:

Postavenie starostu ako jedného z orgánov obce určuje Ústava SR v čl. 69 a Zákon o obecnom zriadení. Starosta obce je výkonným orgánom obce, vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Kompetencie starostu vyplývajú z ustanovení zákona o obecnom zriadení a sú nasledovné:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, 
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára - starostu obce 

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon") je verejný funkcionár ( čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu zakaždým do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie skutočnosti podľa v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

Na tomto mieste zverejňuje Komisia na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve obce Nemecká Oznámenia starostu obce podané podľa čl. 7 ods. 1 a 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

Samospráva

Rozprávkový svet

img

Projekty

img

Civilná ochrana

img

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23
24 25 26
27
28 29 30

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Elektronické služby

DCOM

Mapový portál obce

mapový portál


Turistická mapa katastra obce

mapa katastra

Kam za zážitkami

-->