Menu
Obec Nemecká
Obec Nemecká

ZO JDS Nemecká

imgJednota  dôchodcov  na  Slovensku
Výhonská 1,  831 06  Bratislava
IČO: 00897019, DIČ: 2020796844

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Nemecká

(ZO JDS  Nemecká)

 

Základná organizácia JDS Nemecká

Prvé stretnutie zakladateľov Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v Nemeckej zvolal obecný úrad. Na tomto stretnutí sa dala dokopy skupina dôchodcov, ktorá vytvorila výbor JDS v Nemeckej. Za prítomnosti aktivistu z JDS v Banskej Bystrici si výbor za predsedu zvolil Pavla Kohúta. Základná organizácia (ZO) JDS Nemecká vznikla na svojom ustanovujúcom sneme v roku 1995. V prvých rokoch existencie bola aktívnou organizáciou občanov v dôchodkovom veku. Postupne združovala viac ako 200 členov. Pavol Kohút, ako predseda bol za svojho pôsobenia veľmi aktívnym funkcionárom. V jeho pôsobení mu veľmi pomáhali členovia výboru Mária Simanová, Katarína Danková, Žofia Komisková, Juraj Kološta, Ján Sopko ale aj Eva Čižmáriková, a Edita Kološtová. Základná organizácia JDS bola aktívna v oblasti kultúry a osvety, organizovala pre svojich členov zájazdy a posedenia. Okrem iného v spolupráci s obcou zriadili v objekte poštového úradu klubovňu a vybudovali sociálne zariadenie. Po roku 2002 Pavol Kohút musel zo zdravotných dôvodov ukončiť činnosť ako predseda ZO JDS, ale pokračoval ako člen. Do vedenia nastúpili nové tváre, ktoré pokračovali v aktívnej činnosti základnej organizácie. Zorganizovali množstvo aktivít pre spestrenie života našich členov a dôchodcov v našej obci. Zaslúžili sa o to najmä členovia predchádzajúcich výborov ako ing. Anna Zvarová, ing. Anna Belková, Hyacinta Griliová, Alžbeta Kohútová, Magda Rekenová, Eva Blašková, Marta Orošová, Anton Belko ale aj ďalší členovia základnej organizácie. Najvýznamnejšou udalosťou pre ZO JDS Nemecká bola v roku 2012 organizácia XII. Okresného turistického zrazu seniorov za účasti asi 300 členov JDS z okresu Brezna a kraja.

V posledných voľbách 30.3.2022 bol členskou schôdzou zvolený osemčlenný výbor a trojčlenná revízna komisia. Za predsedu ZO JDS Nemecká bol zvolený Ján Sojak, za podpredsedu ing. Pavol Blaškovan, za tajomníka Mgr. Alena Kindernayová, za hospodára  Veronika Bakošová. Ďalšími členmi výboru sú Ing. Anton Furimský, Marta Tomková, Helena Gregorová. Členom výboru bol aj p. Daniel Kalický, ktorý nás navždy opustil 25.6.2022. Predsedom revíznej komisie je Kristína Furajtárová, členmi revíznej komisie sú Mgr. Eva Bahýlová a Jaroslav Klinec. V prípade potreby sa členovia základnej organizácie môžu na nich obrátiť. Verme, že naša základná organizácia bude pokračovať v tradíciách a úspechov z predchádzajúcich období k spokojnosti všetkých členov JDS.

ZO JDS Nemecká mala v roku 2022 144 členov. Medzi sebou radí uvítame ďalších. Členom JDS sa môže stať občan SR po dovŕšení dôchodkového veku, alebo po odchode do predčasného, invalidného alebo výsluhového dôchodku a tiež sympatizanti JDS. Podmienkou vzniku riadneho členstva je písomná prihláška do ZO JDS.

Naša organizácia koná v priebehu roku veľa rôznych aktivít. Sú to napr. posedenia pri guláši s prednáškou na tému prospešnú pre seniorov, návštevy kultúrnych podujatí, náučno-poznávacie výlety na historické a kultúrne pamiatky, návštevy termálnych kúpalísk, posedenie v mesiaci úcty k starším s kultúrnym programom, ako aj účasť na pietnych aktoch pri pamätníkoch. Naši členovia sa tiež zúčastňujú kultúrnych, športových a turistických akcií poriadaných okresnou organizáciou JDS Brezno. Je možne tiež absolvovať rekondično–liečebné pobyty vo vybraných kúpeľoch podľa možnosti JDS. Naša základná organizácia pri niektorých aktivitách tiež úzko  spolupracuje so ZO JDS susedných obci v rámci okresu.

Na tejto webovej stránke chceme informovať členov o aktuálnych aktivitách, aby sa včas dozvedeli čo, kde, kedy a za akých podmienok sa budú konať. Informácie o aktivitách ZO JDS budú oznamované aj odvysielaním v obecnom rozhlase. Budeme radi, keď sa našich aktivít zúčastníte a v kolektíve rovesníkov si spestríte každodenný život.

Za výbor ZO JDS Nemecká, podpredseda Ing. Pavol Blaškovan

Aktivity ZO JDS Nemecká 1. polrok 2023

 

 


"Náučno – poznávací zájazd na Oravský hrad a Múzeum oravskej dediny"

Organizátor:  ZO JDS Nemecká
Miesto:  návšteva Oravského hradu v Oravskom Podzámku  a Múzeum oravskej dediny v obci Zuberec - Brestová
Termín: 14.6.2023, t. j. v stredu.
dchod autobusu zo zástavok bude nasledovný: Dubová pri moste 7:20 hod., Dubová, Janka Kráľa 7:25 hod., Nemecká pri moste 7:30 hod.
Poplatok za zájazd pre členov ZO JDS Nemecká je 15,- €, pre nečlenov 22,- €. V cene poplatku je doprava, vstupenka na hrad - stredný okruh, vstupenka do múzea Oravskej dediny.

Záujemcovia sa môžu na poznávací zájazd prihlásiť u  členoch výboru vo svojej lokalite najneskôr do 10.6.2023. Je možné prihlásiť aj sprevádzajúce osoby, nečlenov JDS bez nároku na príspevok ZO JDS. Poplatok za zájazd je potrebné uhradiť pri registrácií u členov výboru, alebo pri nástupe do autobusu. Záujemcovia sa môžu taktiež prihlásiť na email  jds.nemecka@centrum.sk  a úhradu poplatku dohodnúť individuálne.


"Okresné športové hry seniorov v Michalovej"

Organizátor:  Jednota dôchodcov na Slovensku OO Brezno 
sporiadateľ :  ZO JDS Michalová  v spolupráci s obcou Michalová
Miesto:  futbalové ihrisko Michalová
Termín: 22.6.2023  t. j. vo štvrtok.

Program:

  • prezentácia - 7:30 až 8:30 
  • otvorenie o 9:00 hod.
  • súťaž 9:00 až 13:00 s občerstvením
  • vyhlásenie výsledkov o 14:00 hod

Kategórie a súťažné disciplíny sa nachádzajú v prílohe  "PROPOZÍCIE  OKRESNÝCH  ŠPORTOVÝCH HIER SENIOROV s podporou starostky obce Michalová" (111.97 kB).

Možnosť prihlásenia sa na účasti športových hier ako súťažiaci, alebo ako divák je možne u predsedu p. Sojáka, alebo u niektorého člena výboru do 15.6.2023. Prihláseným účastníkom bude poskytnuté občerstvenie: guláš a pitný režim. Štartovné  8,- € pre prihlásených účastníkov z členov  ZO JDS Nemecká uhradí naša ZO JDS. Doprava bude zabezpečená osobnými vozidlami podľa počtu záujemcov.


"Festival Európske ľudové remeslo v Kežmarku"

Organizátor:  ZO JDS Nemecká
Miesto:  Kežmarok, celodenný výlet s vlastným programom na festivale
Termín:  8.7.2023. t. j. v sobotu. Odchod autobusu bude upresnený.
Poplatok za zájazd pre členov ZO JDS Nemecká je 7,- €, pre nečlenov 12,- €. V cene poplatku je doprava. Vstupenku a ostatne náklady si hradí každý účastník sám. Poplatok za výlet je potrebné uhradiť pri registrácií u členov výboru do termínu registrácie.

V tomto termíne t. j. 8.7.2023 spoločne s návštevou Kežmarku ZO JDS organizuje návštevu termálneho aquaparku "Aquapark Aquacity Poprad" v rámci akcie "Seniorský výlet do Aquaparku" na celodenný vstup senior za cenu 8,- €, prípadne celodenný vstup senior a  obedové menu za cenu 13,- €. Podmienkou je účasť min. 10 seniorov, inak táto zľava nie je možná.
Záujemcovia o  návštevu termálneho aquaparku Poprad sa prihláste čo najskôr a oslovte aj ďalších členov, v prípade nízkeho záujmu aj nečlenov vo vašom okolí. Poplatok za dopravu pre členov ZO JDS Nemecká je 7,- €, pre nečlenov 12,- €  a  cena celodenného vstupného senior bez, alebo s obedovým menu. Poplatok za výlet so vstupným je potrebné uhradiť pri registrácií u členov výboru do termínu registrácie, nakoľko sa vstupenky objednávajú on-line.

Záujemcovia sa môžu na festival v Kežmarku a návštevu aquaparku Poprad prihlásiť u  členov výboru vo svojej lokalite najneskôr do 30.6.2023. V prípade väčšieho počtu účastníkov budú uprednostnení záujemcovia na festival v Kežmarku, ale bude zachovaný min. počet miest pre Aquapark Poprad 15 miest. V prípade malého počtu účastníkov môže byť výlet aj zrušený. Záujemcovia sa môžu taktiež prihlásiť na e-mail  jds.nemecka@centrum.sk . Veríme, že naši členovia prejavia záujem o tento kombinovaný výlet počas letenej sezóny.

 

Názov:  Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Nemecká ( ZO JDS Nemecká )
Právna forma:      Organizačná jednotka
Sídlo:  Janka Kráľa 532/32, 976 97 Nemecká - Dubová
IČO:   008970193114
Dátum zápisu:  20.11.2019
Osoby oprávnené konať v mene organ. jednotky: 

Ján Sojak, nar. 24.03.1957
Funkcia: predseda, spôsob konania samostatne
od 12.04.2022     

Email:  jds.nemecka@centrum.sk

Na tento e-mail môžete posielať odkazy, názory, návrhy, môžete sa prihlasovať na podujatia uverejnené v časti" AKTIVITY ZO JDS". V prípade potreby budete spätne informovaný.

Život v obci

Referendum 2023

img

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12 13 14
15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30 1 2

Projekty

img

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Elektronické služby

DCOM

Mapový portál obce

mapový portál


Turistická mapa katastra obce

mapa katastra

Kam za zážitkami

-->