Menu
Obec Nemecká
Obec Nemecká

Hlavný kontrolór obce

 

Hlavným kontrolórom obce Nemecká je Ing. Gabriel Giertl, PhD. (od 10.2.2023)

e-mail:  kontrolor.nemecka@gmail.com


Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému predkladá raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti a zároveň najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

Vykonáva kontrolu: 

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných  právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
 • vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom obce

Preveruje:

 • ako organizácie a ďalšie subjekty, ktoré obec založila, plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
 • pri vykonávaní svojich úloh hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom

 
Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, iného zamestnanca obce alebo člena dozornej rady podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.

2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2023

Plán činnosti HK (II. polrok 2023).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,86 kB

2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023

Plán činnosti HK (I. polrok 2023)_schválený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,35 kB

2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021

plan-kontrolnej-cinnosti-obce-na-I.-polrok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,43 kB

2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

plan-kontrolnej-cinnosti-obce-na-I.-polrok-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,33 kB

Samospráva

Rozprávkový svet

img

Projekty

img

Civilná ochrana

img

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29
30
31 1 2

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Elektronické služby

DCOM

Mapový portál obce

mapový portál


Turistická mapa katastra obce

mapa katastra

Kam za zážitkami

-->