Menu
Obec Nemecká
Obec Nemecká

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Nemecká za rok 2017

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

príloha k Záverečnému účtu obce za rok 2017

OBSAH

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Dátum zvesenia: 28. 4. 2018

Zverejňovanie

img

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Projekty

img

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Elektronické služby

DCOM

Mapový portál obce

mapový portál

Kam za zážitkami

-->