Menu
Obec Nemecká
Obec Nemecká

Upozornenie - zákaz vypaľovania trávy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce v súvislosti s prichádzajúcou jarou – časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – oboznámiť všetky právnické, fyzické osoby-podnikateľov a občanov s opatreniami, nevyhnutnými k znižovaniu požiarovosti v prírode v jarnom období: 

 • Každý občan alebo podnikateľ, ktorý vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov, prípadne zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, porušuje zákon o ochrane pred požiarmi. Fyzickej osobe môže byť za toto porušenie zákona uložená pokuta do výšky 331,- eur, v blokovom konaní do výšky 100,- eur  a právnickej osobe alebo fyzickej  osobe-podnikateľovi až do výšky 16 596,- eur.
 • Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ môže spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len za dodržania podmienok
 • Každý fajčiar si musí uvedomiť, že odhodením ohorku z cigarety môže spôsobiť v suchej tráve v jarnom období, pre ktoré je charakteristický prudký vietor, vznik  požiaru s obrovskými materiálnymi škodami.
 • Pri výletoch v prírode musí každý rešpektovať označenie zákazu zakladania ohňov a ak zakladať oheň, tak len vo vybudovaných ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.
 • Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí, hrajúcich sa  v prírode so zápalkami bez dozoru dospelých.
 • Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, sú povinný  dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.
 • Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiaru lesa je povinný
 1. budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk,
 2. spracúvať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi, vykonávať ich aktualizáciu a na požiadanie ich poskytovať okresnému riaditeľstvu,
 3. zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
 4. spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou.
 • Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa  na účinné zdolávanie požiaru  lesa je povinný:
  1. zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia
  2. zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne aspoň 5 kg,
  3. udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
  4. vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

 

Likvidácia lesných požiarov je spojená s obrovskými finančnými nákladmi, mnohokrát je nevyhnutné hasenie pomocou leteckej techniky. Na desiatky tisíc eur sú vyčíslené priame škody zničením rôznych drevín v lesoch. Škody spôsobené uhynutím rôzneho druhu hmyzu, plazov, drobného vtáctva a zničením chránených druhov rastlín zostávajú nevyčísliteľné.  

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce požiadať všetkých občanov, aby tak ako každý rok na jar, nemenili našu krásnu prírodu na spálenisko. Každý, kto začína s vypaľovaním, sa správa nezodpovedne, bezohľadne a taktiež porušuje zákon o ochrane pred požiarmi.

 

Oddelenie požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Brezne

img

Dátum vloženia: 27. 3. 2020 13:25
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 3. 2020 13:34

Aktuality

Rozprávkový svet

img

Projekty

img

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Komunálne služby

Február 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
29
30 31 1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11
12
13 14 15 16 17 18
19 20 21
22 23 24 25
26
27 28 29
1 2 3

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Elektronické služby

DCOM

Mapový portál obce

mapový portál


Turistická mapa katastra obce

mapa katastra

Kam za zážitkami

-->