Menu
Obec Nemecká
Obec Nemecká

Aktuality

Zobrazené 31-60 z 70

Informácia o dočasnom pozastavení poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Nemecká od 2.12.2020

Dátum: 2. 12. 2020

Obec Nemecká ako poskytovateľ sociálnej služby v dennom stacionári v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov rozhodla dočasne pozastaviť poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári na Školskej ulici 35, 97 697 Nemecká od 2.12.2020 do odvolania.

Informácia o voľnom pracovnom mieste v ZŠ s MŠ Nemecká

Dátum: 2. 12. 2020

Základná škola s materskou školou, Školská 35, 976 97 Nemecká prijme od 1. januára 2021 alebo podľa dohody do pracovného pomeru učiteľku materskej školy.

Centrum včasnej intervencie MISERICORDIA

Dátum: 19. 11. 2020

Centrum včasnej intervencie poskytuje podporné, poradenské a odborné služby rodinám s predčasne narodenými deťmi a deťmi so zdravotným znevýhodnením, rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím.

Oznam StVPS BB o uzatvorení Zákazníckych centier

Dátum: 23. 10. 2020

Zákaznícke centrá StVPS BB budú pracovať v UZAVRETOM režime od 22.10.2020 do odvolania

Obmedzenie pohybu a pobytu zákazom vychádzania

Dátum: 23. 10. 2020

vyhlásené uznesením č. 678 z 22. októbra 2020

Zákaz návštev v Nemocnici s poliklinikou Brezno

Dátum: 21. 10. 2020

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie v regióne okresu Brezno za účelom zamedzenia šírenia ochorenia spôsobeného vírusovým ochorením COVID 19 a na základe rozhodnutia Krízového štábu Nemocnice s poliklinikou Brezno,n.o. s účinnosťou od 29. septembra 2020 sú zakázané
návštevy na lôžkových oddeleniach NsP Brezno,n.o. až do odvolania.

Prehľad najdôležitejších zmien od 15.10.2020 v súvislosti s COVID-19

Dátum: 16. 10. 2020

Informácie o ochorení COVID−19 a o prijatých opatreniach

Obecný úrad v Nemeckej od 19.10.2020 do odvolania uzatvorený

Dátum: 16. 10. 2020

z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s koronavírusovým ochorením COVID-19...

Oznam ZŠ s MŠ Nemecká - aktuálne informácie 21.9.2020

Dátum: 21. 9. 2020

Aktuálne informácie pre rodičov detí navštevujúcich ZŠ s MŠ Nemecká

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín

Dátum: 10. 7. 2020


Utorok, 07 Júl 2020 16:19
Všetky osoby, ktoré od 6. júla 2020 od 7:00 vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname menej rizikových krajín, sa musia prihlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19.

Areál technických služieb otvorený každú nepárnu sobotu

Dátum: 19. 6. 2020

Obec Nemecká  oznamuje občanom, že od 20. júna 2020 bude areál technických služieb otvorený každú nepárnu sobotu v čase od 8:00 do 12:00 hodiny.

Stránkové hodiny Obecného úradu od 20.5.2020

Dátum: 20. 5. 2020

Na základe uvoľňovania opatrení prijatých prijatých v súvislosti so šírením koronavírusového ochorenia COVID – 19 oznamujeme občanom, že od 20.5.2020 je Obecný úrad opäť otvorený pre stránky v obvyklých úradných hodinách.

Dane z nehnuteľností a dane za psa - platby v hotovosti

Dátum: 15. 5. 2020

Informácia o možnosti úhrady v hotovosti.

Doručovanie rozhodnutí - Daň z nehnuteľnosti a daň za psa

Dátum: 15. 4. 2020

Od 15.04.2020 budú občanom v našej obci doručované rozhodnutia na daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2020 po jednotlivých uliciach.

Poplatky zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach

Dátum: 1. 4. 2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa  mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách  a prevádzka školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

Seniori chráňte sa pred podvodníkmi

Dátum: 1. 4. 2020

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripravil leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva.

Upozornenie - zákaz vypaľovania trávy

Dátum: 27. 3. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne chce v súvislosti s prichádzajúcou jarou – časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – oboznámiť všetky právnické, fyzické osoby-podnikateľov a občanov s opatreniami, nevyhnutnými k znižovaniu požiarovosti v prírode v jarnom období: 

Ponuka BBSK na dovoz potravín seniorom

Dátum: 26. 3. 2020

Nákup potravín seniorom a osamelým privezie Banskobystrický samosprávny kraj až domov. Volajte zadarmo na 0800 221 235, pondelok až piatok od 8:00 do 15:00, nadiktujte svoj nákupný zoznam a zaplatíte pri doručení. Seniori a rizikové skupiny ľudí, zostaňte doma a nedajte šancu koronavírusu. Volajte 0800 221 235 a potraviny vám župa privezie až domov.

Zabezpečenie ochranných rúšok pre obyvateľov našej obce

Dátum: 24. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že v 1. fáze boli ochranné rúška roznesené občanom – seniorom (vo veku nad 65 rokov). Tým, ktorí neboli zastihnutí osobne, boli rúška vložené do poštovej schránky. Keďže mnohí občania si už ochranné rúško zabezpečili sami, ďalšie odovzdávanie bude prebiehať formou nahlásenia záujmu na tel. čísla: 048/6182 168 alebo 048/6182 178.

Otvorenie prevádzky Obchodu Fresh v Dubovej

Dátum: 24. 3. 2020

Spoločnosť SK Catering, s. r. o. – prevádzkovateľ potravín Fresh oznamuje, že od 25. marca 2020 bude otvorená prevádzka potravín na ulici J. Kráľa v časti Dubová

Zmena otváracích hodín obchodu v Zámostí

Dátum: 24. 3. 2020

Vedúca potravín so zmiešaným tovarom JL-MIX, s. r. o., v časti obce Zámostie – v budove Hornej školy – oznamuje občanom, úpravu otváracích hodín z dôvodu opatrení súvisiacich s koronavírusovím ochorením COVID-19, od 26. marca 2020, nasledovne:

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 22. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Odporúčania a informovanie - COVID – 19

Dátum: 18. 3. 2020

Čo je potrebné vedieť o COVID - 19, ako postupovať v prípade podozrenia alebo potvrdenia koronavírusu a ďalšie informácie

Úprava stránkových hodín policajného zboru v Brezne

Dátum: 16. 3. 2020

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne oznamuje občanom, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 je upravený rozsah stránkových hodín v týždni na vybavovanie žiadostí občanov nasledovne: v čase od 16. do 23. marca 2020 od 8:00 do 11:00 hodiny.

Ďalšie opatrenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a krízového stavu na území Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Dátum: 16. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády č. 111 z 11. marca 2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.marca generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie tieto opatrenia:

Oznámenie o prerušení vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020

Dátum: 13. 3. 2020

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Informácia StVPS Banská Bystrica o zatvorení Zákazníckych centier

Dátum: 11. 3. 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamuje, že do odvolania sú Zákaznícke centrá ZATVORENÉ.

Informácie pre občanov o víruse COVID 19 (Coronavírus)

Dátum: 5. 3. 2020

Štát dôsledne sleduje situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. V praxi sú nastavené preventívne opatrenia a všetky zapojené rezortné zložky úzko spolupracujú. Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR epidemiologickú situáciu denne monitorujú.

Informačná kancelária pre obete - Banská Bystrica

Dátum: 11. 2. 2020

Národný projekt Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám
a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.“

Stredoslovenské osvetové stredisko

Dátum: 16. 1. 2020

Program na mesiac február 2020

Zobrazené 31-60 z 70

Aktuality

Referendum 2023

img

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Projekty

img

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
1
29 30 31 1

Elektronické služby

DCOM

Mapový portál obce

mapový portál

Kam za zážitkami

-->